Har du problem att logga in?

Medlem

Du loggar in med personnummer och medlemsnummer. Personnumret ska skrivas med tio siffror, utan bindestreck: ÅÅMMDDXXXX.

Om du har glömt ditt medlemsnummer kan du hämta medlemsnumret här, det skickas då till den mailadress som finns registrerad i vårt medlemsregister. Ditt medlemsnummer hittar du också på baksidan av tidningen Akademikern eller på din faktura.

Av tekniska skäl måste du ha en mailadress registrerad i vårt medlemsregister för att inloggningen ska fungera. Om du inte har registrerat någon mailadress förut, kontakta Medlemsservice på 08-617 44 00 så hjälper vi dig!

Förtroendevald

Du som är (eller har varit) förtroendevald loggar in med personnummer och ett särskilt lösenord

Personnumret ska skrivas med tio siffror, utan bindestreck: ÅÅMMDDXXXX.

Det särskilda lösenordet har du fått per mail när du fick ditt förtroendeuppdrag. Du kan också ha bytt det till ett eget lösenord.

Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt lösenord. Det skickas till den mailadress som finns registrerad i vårt medlemsregister. 

Lyckas du ändå inte logga in?

Lyckas du ändå inte logga in – kontakta Medlemsservice på 08-617 44 00 så hjälper vi dig!

Snart inför vi Bank-ID

Snart kommer vi införa Bank-ID / Mobilt Bank-ID som inloggningsmetod för att höja säkerheten. Du skaffar Bank-ID hos din bank.