Akademikern

Engagera dig

För dig med hjärtat på rätta stället

Vill du vara med och påverka och utveckla verksamheten på din arbetsplats? Engagera dig i Akademikerförbundet SSR!

Här är några av de frågor du kan arbeta med som fackligt ombud:

  • Yrkesroll och professionsetik.
  • Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Jämställdhet, likabehandling och gemenskap på jobbet.
  • Anställningsvillkor, löner och kompetensutveckling.
  • Samhällspolitik och opinionsbildning.
  • Global rättvisa och solidaritet.
  • Medbestämmande och relationen med arbetsgivaren.

Både formella och informella uppdrag

Som fackligt förtroendevald kan du ha många formella uppdrag. Du kan vara skyddsombud, arbetsmiljöombud eller representant i förhandlingar om lokala kollektivavtal eller löneöversyner. Som fackligt förtroendevald ingår du oftast i styrelsen för fackföreningen på din arbetsplats, din kommun, din region eller centralt. Men det fackliga arbetet behöver inte vara knutet till ett formellt uppdrag, du kan också engagera dig genom nätverk, debatter, yrkesträffar eller andra informella arenor och kanaler.

Jag är intresserad, hur gör jag?

Ta kontakt med din lokala förening för att anmäla intresse eller fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig. Du hittar de fackligt förtroendevalda i din lokala förening under Kontakter på Mina sidor när du loggat in!

Du kan också läsa mer här om  hur ni går tillväga för att bilda förening:

Kommunal sektor.

Privat sektor (Akademikerförening)

Statlig sektor (Saco-S-förening).

Du har lagskyddad grund för förbättringsarbete

När du blivit utsedd och anmäld som fackligt förtroendevald omfattas du av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Om du har ett förtroendeuppdrag som skyddsombud omfattas du dessutom av Arbetsmiljölagens regler för skyddsombud. Det ger dig en stark lagskyddad grund att stå på för att åstadkomma förbättring på din arbetsplats.

Starkt stöd från kansliet

På Akademikerförbundet SSR:s kansli finns ett kunnigt och engagerat lag av experter inom förhandling, arbetsrätt, opinionsbildning och kommunikation. Vi finns här för att stötta dig i ditt uppdrag. Vi erbjuder också fackliga utbildningar för att stärka dig i din roll. 

Som fackligt förtroendevald eller fackligt engagerad är du alltid välkommen att kontakta SSR Direkt.

Partipolitiskt obundet – med mod att ta ställning

Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet. Det är inte detsamma som att vi inte agerar politiskt. Vi är ett förbund som vågar sticka ut och ta strid i politiska frågor som rör våra medlemmar och deras intressen. För att arbeta fackligt i vårt förbund krävs att du har mod att ta ställning. Vilken politisk färg du har spelar ingen roll, men du måste dela de grundläggande värderingar som står i förbundets värdegrund. 

Glöm stelbenta möten – tänk livfulla diskussioner

Fackligt arbete handlar inte i första hand om stadgar, lagar och avtal, utan framför allt om gemenskapen på jobbet och att våga diskutera, ifrågasätta och medverka till att verksamheten utvecklas, så att medlemmarna får bra löner, villkor och kompetensutveckling. Det ska vara roligt, utvecklande och möjligt att arbeta fackligt.

Ambassadörsrollen – förbundets ansikte utåt

Som fackligt förtroendevald är du förbundets ansikte utåt och medlemmarnas förlängda arm. Det är till dig medlemmarna på din arbetsplats vänder sig och sätter sin tillit när det gäller att företräda dem gentemot arbetsgivaren och tillvarata deras intressen.

Din roll är en ambassadörsroll. En förebild. Du deltar i förhandlingar, du rekryterar nya medlemmar och får befintliga medlemmar att känna förtroende, du är länken mellan din lokala förening och övriga förbundet. Det ställer höga krav på att du är förtroendeingivande, korrekt och tjänstvillig, att du vågar ta konflikter och har hjärtat på rätta stället.

Fyll i formuläret på den här sidan så kontaktar vi dig med mer information.