Akademikern

Medlemsavgifter

Vad kostar det?

Ordinarie, halvtidsanställd eller sjukskriven? Se till att du betalar rätt avgift.

Ordinarie avgift, gäller dig som arbetar mer än halvtid: 260 kronor i månaden.

Halvtidsarbetande, 50 % eller mindre: 198 kronor i månaden.

Nyexaminerad med anställning, gäller max två år efter avslutad grundutbildning: 135 kronor i månaden.

Doktorand: 146 kronor i månaden.

Föräldraledig, sjukskriven, tjänstledig inkl. studieledig i mer än tre månader (anställda): 112 kronor i månaden.

Arbetssökande 100 %, föräldraledig utan tjänst, sjukskriven utan tjänst: 94 kronor i månaden.

Eget företag: 83 kronor i månaden. Observera att serviceavgift för eget företag tillkommer med 330 kronor inkl. moms.

Anställning halvtid eller mindre + eget företag: 198 kronor i månaden. Observera att serviceavgift för eget företag tillkommer med 250 kronor inkl. moms.

Utländsk anställning och arbetar utomlands: 94 kronor i månaden.

Etableringsmedlem: 100 kronor en gång.

Introduktionsmedlem: gäller max två år, 135 kronor i månaden.

Pensionär: 73 kronor i månaden.

Student: 100 kronor för hela studietiden.

Avgifterna gäller från den första juli 2015. Om du är medlem i Akademikernas a-kassa, AEA, så tillkommer 110 kronor i månaden from 2018. Inkomstförsäkring och förbundets medlemstidning Akademikern ingår i medlemsavgiften. Eventuella prenumerationsavgifter på andra tidningar tillkommer.

Meddela oss förändringar så att du får rätt avgift

Meddela alltid Medlemsservice om ändrade anställningsförhållanden, arbetslöshet, föräldraledighet, sjukskrivning eller andra förändrade omständigheter. Det säkerställer att du betalar rätt avgift. Vi får inga sådana uppgifter automatiskt från exempelvis arbetsgivare, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Reducerad avgift ges under en begränsad tid. Du måste själv meddela oss om du fortfarande är berättigad till reducerad avgift efter slutdatumet. Inga avgifter betalas tillbaka retroaktivt.