Akademikern

Rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskyddet hjälper medlemmar som kallas till polisförhör eller åtalas för tjänstefel och brott mot tystnadsplikten i samband med myndighetsutövning eller arbetsmiljöbrott.

Rättsskyddet innebär att förbundet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader upp till ett visst belopp. Alla yrkesverksamma medlemmar som arbetar med myndighetsutövning i privat- eller offentlig verksamhet och medlemmar som har ett arbetsmiljöansvar kan ansöka om rättsskydd.