Akademikern

Råd och stöd

Råd och stöd i jobbet

Behöver du hjälp med att gå över ditt anställningsavtal, stöd inför lönesamtalet eller hjälp med arvoden? Vi erbjuder personlig rådgivning av ombudsmän eller chefsförhandlare.

Akademikerförbundet SSR underlättar för dig i din profession genom att vara din professionella samarbetspartner. Som medlem får du råd och stöd av förbundets specialister på arbetsrätt, pensioner, försäkringar och frågor som rör din yrkesroll. Du får snabb individuell rådgivning inför löneförhandlingen, aktuell lönestatistik samt råd och tips vad gäller din anställning.

SSR Direkt

SSR Direkt är förbundets rådgivningstjänst för medlemmar. Här får du direktkontakt med en ombudsman som ger dig svar och feedback på alla arbetsrättsliga frågor. Du kan till exempel stämma av förslag på anställningsavtal och få lönerådgivning med mera.

Chef Direkt

Chef Direkt är förbundets rådgivningstjänst för chefsmedlemmar. Här får du direktkontakt med en chefsförhandlare som ger dig svar och feedback på alla arbetsrättsliga frågor.  Du kan till exempel stämma av förslag på anställningsavtal och få lönerådgivning med mera.

Egenföretagarservice

Egenföretagarservice är förbundets rådgivningstjänst för medlemmar som är egenföretagare. Här får du direktkontakt med en ombudsman som ger individuell och yrkesrelaterad service. Vi kan hjälpa dig med juridisk rådgivning, arvodesrådgivning, bildande av nätverk och försäkringslösningar.