Mentorskapsprogram

Nu drar vi igång vårt exklusiva, nationella mentorskapsprogram för chefer

Som chef och ledare blir du aldrig färdiglärd. Ditt ledarskap utvecklas och tränas under varje dag i hela ditt yrkesliv. Vi vet att en av de viktigaste faktorerna för att utvecklas är att lyssna och lära sig av hur andra löst liknande situationer som du själv befinner dig i. Att få tid och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap är en av nycklarna för att du själv ska kunna utvecklas. Både att ha en mentor och att vara en mentor är ett bevisat effektivt sätt att skapa ett långsiktigt hållbart ledarskap. Vi vet också att nya chefer behöver särskilt stöd för att komma in i sin roll. Därför lanserar vi nu vårt exklusiva nationella utvecklingsprogram för nya chefer som görs i form av ett mentorskapsprogram.

Syftet med programmet är hjälpa deltagarna att utveckla sig själva för ett hållbart ledarskap. Det gör vi genom att föra samman nya chefer med mer erfarna chefer och ge dem träning och verktyg för sin utveckling. Som deltagare i programmet får du vara med på fyra träffar med olika teman samt tid för erfarenhetsutbyte och träning i chefsrollen. Mentorparen träffas sedan regelbundet ungefär en gång per månad på egen hand. Utöver de fyra träffarna kommer adept- och mentorparen att erbjudas handledning och stöd mellan träffarna. Alla deltagare får också en särskilt framtagen handbok för mentorskapsprogrammet.

Till adept söker vi dig som just blivit chef eller som har varit det några få år och som vill ha verktyg för att utveckla ditt eget ledarskap. Till mentorer söker vi dig som har god ledarskapserfarenhet och som har en vilja att utveckla ditt eget ledarskap genom att coacha en adept.

Programledare och konceptutvecklare av mentorskapsprogrammet för nya chefer är Johan Welander. Han har varit programledare för 30-talet mentorskapsprogram och utbildat över 1000 mentorer och adepter de senaste åren, bland annat chefer. Johan är personalvetare, driver konsultföretaget Thinkandact (www.thinkandact.se) och är författare till boken Idéburen chef.

 • Programmet löper under nio månader under 2018 med start februari och slut i november. 

  Uppstartsträff: Utbildning i mentorskap, mentor- och adeptrollen    
  Stockholm 22 februari, 09.30 – 16.00.

  Mellanträff 1: Chefens roll, omvärld och erfarenhetsutbyte 
  Stockholm 23 maj, 09.30 – 16.00.

  Mellanträff 2: Chefens verktygslåda – modeller, tankesätt och främjandefaktorer
  Stockholm 18 september, 09.30 – 16.00.

  Avslutsträff: Lärdomar och din roll som chef framöver
  Stockholm 29 november, 09.30 – 16.00. 

 • Låter detta som något för dig? Kul! Anmäl ditt intresse för att delta via följande länk senast 30 november 2017:

  Anmälningssida för adepter
  Anmälningssida för mentorer

  Under december kommer vi att göra matchningar och ge besked till alla som får möjlighet att gå mentorskapsprogrammet för chefer 2018. 

  Frågor? Mejla arvid.vikman@akademssr.se

  Inte medlem i Svensk chefsförening ännu? Här löser du det.