Akademikern

Fyra filmer om hot & våld

Fyra filmer om hot och våld

Många av våra medlemmar arbetar i yrken där hot och våld är vanligt. Att motverka hot och våld är en mycket viktig fråga för oss – ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete.

Filmerna visar fyra olika exempel på hot och våld i arbetslivet. Filmerna kan användas för att starta diskussioner om hot och våld på din arbetsplats eller i din förening. Till varje film finns information om vad som gäller, vem som ansvarar för vad, checklistor och länkar till mer information. 

 

Hembesöket

Josef och hans kollega ska göra ett hembesök hos Carina. När kollegan ringer och meddelar att han inte kommer att hinna bestämmer sig Josef för att ta hembesöket själv, eftersom han redan står utanför huset. Han känner ju Carina.

 

Stalkern

Susanne har lyckats få en del av kommunens verksamheter HBTQ-certifierade. Hennes medarbetare har lagt ut den goda nyheten på Facebook. Men någon därute gillar det inte alls.

 

Larmet går

Det är Adams första dag på nya jobbet. Kollegan Marielle tar med honom på en introduktionsrunda på kontoret. Plötsligt ljuder ett ilsket larm.

 

Krishanteringen

En pojke riktar allvarliga hot mot ungdomarna och personalen på ett HVB-hem där Cecilia är föreståndare. Han poserar på Facebook med en pistol. Medarbetarna är oroliga, telefonerna ringer… Nu måste Cecilia få kontroll över situationen.

Vad gäller vid hot och våld på jobbet?

Vem ansvarar egentligen för vad? Vad ska du som är chef eller medarbetare göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats? Hur kan man motverka att situationer uppstår? Här på webben har vi samlat information om vad som gäller, checklistor och goda råd både för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Vi har också gjort en faktaspäckad handbok om hot och våld i arbetslivet. Ladda ner den som pdf eller beställ den här på webben.

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

  • Börja med att ta upp frågan med dina kollegor och din chef.
  • Diskutera gärna frågan på en arbetsplatsträff eller liknande.
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Ta reda på vem som har arbetsmiljöansvaret och vilka rutiner som gäller.
  • Du kan alltid kontakta SSR Direkt på 08-617 44 00 eller ssrdirekt@akademssr.se om du vill diskutera hur ni kan hantera brister i arbetsmiljöarbetet.
  • Du som är chef är alltid välkommen att kontakta Chef Direkt på 08-617 44 00 eller chefdirekt@akademssr.se.