Akademikerbloggen

Här bloggar … om allt … bla bla.


Världens mest tillgängliga kontor

Det kostar skjortan att bygga nytt idag och när kravs ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus vittnar om något annat. Myten om att det ... Läs mer

Faktapartiernas stora uppdrag

Så lider Almedalsveckan mot sitt slut. De stora elefanterna har dansat och tonläget i valrörelsen är satt. Läs mer

Alla ska våga hålla om den de älskar på väg hem

Det är det vardagsnära som mycket av det hela handlar om – att få kunna vara den du är, både med familj, vänner, kollegor. Att våga vara så där upp över öronen förälskad är en del ... Läs mer

Samhället vinner när äldre arbetar

Äldre arbetstagare jobbar allt längre. Beror det på att de måste eller för att de vill? Och oavsett om de måste eller vill – kan de? Läs mer

Mer tillit och mindre detaljstyrning – går det?

Tillitsdelegationen har lämnat sitt huvudbetänkande, och dess beskrivningar och förslag är ett steg i helt rätt riktning. Nu är det upp till politiker att tillsammans med chef... Läs mer

Arvet från fattigvården lever fortfarande

Hälften av de som skulle ha rätt till ekonomiskt bistånd väljer bort att ansöka för att det är jobbigt, svårt att bli beviljad och väldigt stigmatiserande att vara i behov av ekonomisk hjälp... Läs mer

Enklare äldreomsorg?

Socialtjänstens insatser ska göras mer tillgängliga genom bland annat förenklad biståndsbedömning. Men det råder en rättsosäkerhet kring var gränserna går för vilka insatser som måste bistån... Läs mer

En riktigt bra morsdagspresent

Att bli förälder är fantastiskt! Men att vara föräldraledig eller arbeta deltid påverkar pensionspengarna för den som stannar hemma längst – och det är oftast mamma. Ge därför... Läs mer

Vem tar hand om "konsulthatten"?

Visst finns det poänger med rörlig bemanning. Men vad händer när konsulterna hamnar i arbetsmiljöns – och arbetsplatsens – gråzon? Läs mer

Enough is enough

Det är en mänsklig rättighet att få demonstrera. Veckans attacker på civila, på kvinnor och barn längs Gazas gränser innebär en skandalös kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är nog ... Läs mer

Vad händer med psykoterapin? 

Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar minskar både bredden av psykoterapeutiska utbildningar och psykoterapi. Frågor om utbildningens framtid i Umeå har i sociala medier vänts till en deba... Läs mer

Vad är egentligen diskriminering?

Vad menas egentligen med diskriminering och hur resonerar domstolen? Det gäller att hålla tungan rätt i mun och vara fokuserad i tankarna för att hänga med på juridikens slingriga väg. Läs mer

Sluta göra chefer sjuka!

Chefer har en ansträngd arbetssituation och värst drabbade är kvinnliga akademiker. Det slår Saco fast i en ny rapport om chefers ohälsa. Så kan vi inte ha det! Det är dags för bättre chefss... Läs mer

Välfärden behöver chefer och chefer behöver rätt stöd

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har presenterat rapporten ”Sveriges viktigaste chefsjobb” där man lyfter fram behovet av att satsa på cheferna i välfärden, chefer som ska kunna leda oc... Läs mer

Stärk socialtjänstens förebyggande arbete

Socialtjänsten är ett politiskt ansvar men det är också en politisk möjlighet att se till att det förebyggande arbetet möjliggörs. Allt annat är slöseri med samhälleliga och mänskliga r... Läs mer

Inte din leksak

Hösten och vintern har präglats mycket av #metoo och de efterföljande diskussionerna. Till och med i Eurovisionsschlagerfestivalen i Lissabon ser vi spåren efter vågen av berättelser. Äntlig... Läs mer

Spelar det någon roll vem som fattar besluten i socialtjänsten?

Man brukar säga att omhändertagande av barn är det svåraste beslut som socialtjänsten fattar. Ändå har vi en reglering som gör att de som är utbildade för uppgiften inte får fatta besluten. ... Läs mer

Färgas vi av för mycket av populärvetenskapen?

Beteendeanalys utifrån färger har blivit trendigt. Men beteendevetenskapen är större än så, och en färg definierar vare sig dig eller dina kollegor.  Läs mer

Sverige, du korrupta land

Sverige har problem med korruption. Det visar den senaste tidens avslöjanden. Korruptionen fördärvar och underminerar förtroendet för organisationer. För motverka den behöver vi en högre pro... Läs mer

HR för vuxna

Att medarbetare ska vara vuxna, ta ansvar och tänka själva är centralt i modernt HR-arbete. Men frågan är om inte HR:s förhållningssätt och val av metoder ibland signalerar något annat. Det ... Läs mer

Utan intersektionalitet når vi inte alla kvinnor

Kvinnor tjänar mindre än män. Men utrikesfödda kvinnor tjänar ännu mindre och har svagare ställning på arbetsmarknaden än sina svenskfödda systrar. Vi måste prata om intersektionalitet. Läs mer

Algoritmer kan inte ersätta människor

Mycket mänskligt arbete kan ersättas – men inte mötet. Hur bra blir det egentligen om enbart algoritmer ska avgöra vem som får försörjningsstöd?  Läs mer

När det kommer till transfrågor har vi lång väg kvar

Vi har ett stort ansvar för transpersoners villkor i arbetslivet. Och vi måste göra mer. Så länge våra transkollegor diskrimineras, kränks och trakasseras har vi inte gjort tillräckligt. Läs mer

Mer pengar till vårt internationella arbete

Fler medlemmar betyder också mer globalt solidaritetsarbete och hjälp till fler utsatta människor. Vad vet du om vår Solidaritetsfond? Läs mer

Varför kör Ali taxi när han behövs i det sociala arbetet?

Hanna jobbar som barnflicka, Mohammad praktiserar på en secondhandbutik och Aisha har nattvak på skyddat boende. Alla är de socialarbetare som inte vill något hellre än att arbeta i sitt yrk... Läs mer

Internationella mansdagen – behövs den?

Stark, dominant och framgångsrik: Traditionella maskulinitetsnormer hämmar både samhälle och arbetslivet. Det är dags att lyfta en ny typ av positiva manliga förebilder. Läs mer