Ny socialtjänstlag? | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Ny socialtjänstlag?

Ny socialtjänstlag?

Socialdepartementet förbereder direktiv till en översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR, som organiserar socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten, kommer att vara en viktig röst i hela processen. Från direktiv till slutliga lagförslag. Vill du vara med och påverka?

Här hittar du material som kan användas som underlag till egna funderingar och i diskussioner med andra. Har du synpunkter som du vill förmedla till oss? Maila dem till nysol@akademssr.se.

Välkommen att vara med i förbundets påverkansarbete i en viktig välfärdspolitisk fråga!


 

Några röster inför översyn av socialtjänstlagen


 

SOCIALSEKRETERARBAROMETERN!

Över 400 socialsekreterare, spridda över landet, är med i förbundets barometer. Där svarar de på olika frågor som är relevanta i en översyn av SoL.  Nedan ser du resultatet av senaste barometern och om du klickar i diagrammet kan du ta del av tidigare frågeställningar.  

3. Vilket av nedanstående alternativ hoppas du blir resultatet av en översyn av SoL?