Akademikern

Ny socialtjänstlag?

Framtidens socialtjänst

Socialtjänstlagen ska ses över och regeringen har utsett Margareta Winberg till särskild utredare. Utredningen har antagit namnet "Framtidens socialtjänst". Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, är tjänstledig och ingår i utredningen. Förbundet kommer att vara en viktig röst i hela processen. Vill du vara med och påverka?

Här hittar du material som kan användas som underlag till egna funderingar och i diskussioner med andra. Har du synpunkter som du vill förmedla till oss? Maila dem till nysol@akademssr.se.

Välkommen att vara med i förbundets påverkansarbete i en viktig välfärdspolitisk fråga!


 

Några röster inför översyn av socialtjänstlagen


Politik eller profession - vem kan bäst bedöma om ett barn ska placeras? 

Politikerinflytande i individärenden och professionens mandat är en fråga som förbundet tycker ska lyftas i översynen. 

Ta del av frukostseminariet om hur andra länder i Norden har organiserat sitt beslutsfattande och lyssna till forskare, politiker och profession om hur det kanske borde vara i Sverige!

________________________________________________________________________

Socialsekreterarbarometern

Över 400 socialsekreterare, spridda över landet, är med i förbundets barometer. Där svarar de på olika frågor som är relevanta i en översyn av SoL.  Nedan ser du resultatet av senaste barometern och om du klickar i diagrammet kan du ta del av tidigare frågeställningar.  

3. Vilket av nedanstående alternativ hoppas du blir resultatet av en översyn av SoL?