Samlad information om coronaviruset

I vår verksamhet följer vi de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter som ansvarar för att begränsa smittspridningen av viruset covid-19. 

Arbetsmiljöverket har med anledning av corona lämnat in ett föreläggande med vite till Stockholms Bibliotek med krav på att de undersöker och riskbedömmer arbetsförhållandena i verksamheten avseende arbete på samtliga bibliotek i Stockholms kommun. Läs det här

Vad gäller för mig som anställd?

Får arbetsgivaren stänga av mig från jobbet? Vad händer om jag redan har bokat en resa? Vad gäller för tjänsteresor? Och vad gäller efter utlandsvistelse? Här hittar du frågor och svar om vad som gäller dig som arbetstagare.

Vad innebär korttidspermittering?

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om korttidsarbete/permittering.

Vad ska jag göra om jag blir uppsagd?

Här hittar du en checklista med allt du behöver göra för att allt ska bli rätt.

Personalbemanning

Med anledning av coronavirusets intrång så påverkas arbetsplatser mer och mer, i vissa verksamheter börjar situationen bli ansträngd och det kan uppstå svårigheter att få bemanningen att räcka till. Vi har samlat alla frågor och svar på en egen sida, klicka här.

Arbetsmiljö och smitta 

På förbundet har vi har under den senaste tiden fått en hel del frågor om smittskydd, arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning, samt hur man ska förhålla sig till hembesök och risken för att utsättas för smitta i arbetet. Här ger vi svar på vad som gäller

Akademikerförbundet SSR:s arbetsmiljökrav med anledning av pandemin, covid-19

Arbetsmiljöarbete - stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt.

Stöd i arbetsmiljöarbetet under coronapandemin

Arbetsmiljöverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av Covid-19. Vägledningen är riktad till arbetsgivare kring arbetsmiljöarbetet för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen. Läs mer här

Arbetsskada – vad gäller?

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Det krävs dock att det eventuella olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som du ska utföra. Det täcker alltså inte eventuella skador som inte har en koppling till dina arbetsuppgifter även om det är under arbetstid, i dessa fall rekommenderas du ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag.

Det är ännu inte fastställt om coronaviruset är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada. Lider man en skada till följd av smitta i sitt arbete kan det därför bli aktuellt att få det prövat om det är möjligt att få ersättning genom arbetsskadeförsäkringarna (TFA, TFA-KL, PSA och socialförsäkringsbalken). För mer information om försäkringar, klicka här

Kort om krislägesavtalet

Med anledning av coronavirusets intrång så börjar situationen bli mycket ansträngd på vissa håll, verksamheter har svårigheter att klara bemanningen. Det kan innebära att Krislägesavtalet kan komma att aktiveras inom kort. Läs mer om Krislägesavtalet här.

Jag är förtroendevald och har inplanerade medlemsmöten. Vad ska jag göra?

Planerar ni medlemsmöten eller andra lokala sammankomster? Genomför mötet digitalt. Det går självklart också bra att senarelägga årsmöten. Läs mer här om hur ni kan ha medlemsmöten och fortsätta kommunicera i föreningen!  Kontakta gärna organisationssekreterare Mona Anderson om du har frågor kring proceduren.

Vad gäller för förbundets kurser, möten och andra evenemang?

På grund av pågående pandemi av Covid-19 (coronavirus) ställer Akademikerförbundet SSR in alla av förbundet arrangerade fysiska event, utbildningar och arrangemang  från och med 16 mars 2020 och tillsvidare. Vi har övergått till att erbjuda utbildningar och föreläsningar via digitala verktyg som Teams. När läget tillåter återupptas verksamheten med fysiska event.

Vilka åtgärder vidtar Akademikerförbundet SSR?

Vi har öppet som vanligt, men vissa störningar i verksamheten kan förekomma. Läs mer i detta meddelande från förbundsdirektören angående förbundets verksamhet.

Hittar du inte svaret på just din fråga?