Kongress 2015

Den 8-10 maj 2015 höll förbundet kongress på Djurönäset utanför Stockholm. Där avhandlades många motioner och ny förbundsstyrelse valdes.

Kongressen invigdes fredagen den 8 maj kl 11.45 av förbundsordförande Heike Erkers.

Under fredagen talade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Sacos ordförande Göran Arrius och moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson.

Under fredagseftermiddagen hölls seminariet Bättre migration – en överlevnadsfråga för landet med Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Patricia Kempff, chef Samhällsengagemang, Swedbank, Lena Micko, kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot, och förbundsordförande Heike Erkers.

Under lördagen och söndagen behandlades styrelsens propositioner, inkomna motioner och val. På lördag förmiddag presenterades förbundets solidaritetsfond med tal av Jens Orback, generalsekreterare för Olof Palmes internationella centrum.

Kongressen är högsta beslutande organ och består av valda ledamöter från regionföreningarna och studentrådet. Kongressen samlas under andra kvartalet vart tredje år.

Kongressprotokoll 2015