Bevakning av kongressen

Här hittar du allt som skrivits under och om kongressen, från videoinspelningar av tal och debatt till artiklar.

Kongress för ett öppnare Sverige (Akademikern). 

Stora brister i migrationsprocessen: ny enkät från Akademikerförbundet SSR.

Krav på perfekt svenska hindrar etablering (Akademikern).

Ordförande Heike Erkers inledningstal på kongressen (video och hela talet). 

Bättre migration – en överlevnadsfråga för landet (video med seminariet).

Fredagens gästtalare, Ulf Kristersson (video).

”Vi behöver en fackföreningsröresle som vågar gå i framkant” (Akademikern).

Etableringsprocessen måste skräddarsys (Akademikern).

World Fair Trade Day (inlägg).

Världspremiär på kongressen (filmen om Sabrine och Al Marfas Health Center).

Projekt med makt att förändra liv (Akademikern).

Årets motioner väckte engagemang (Akademikern).

Möt den nya styrelsen.

Bred representation i nya styrelsen (Akademikern).

Bilder från kongressen (endast för medlemmar).

Heike Erkers omvald som ordförande för Akademikerförbundet SSR (pressmeddelande).

Carina Laurin Stensson omvald som förste vice ordförande (pressmeddelande).

Evert Blohmé ny andre vice ordförande i Akademikerförbundet SSR (pressmeddelande).

Emöke Bokor ny i Akademikerförbundet SSR:s styrelse (pressmeddelande).

Niklas Eldholm omvald i Akademikerförbundet SSR:s styrelse (pressmeddelande).

Anne-Lie Bygdén omvald i Akademikerförbundet SSR:s styrelse (pressmeddelande).

​Chris Christensen omvald i styrelsen för Akademikerförbundet SSR (pressmeddelande).

​Jenny Ek omvald i styrelsen för Akademikerförbundet SSR (pressmeddelande).

Beatrice Högå ny i styrelsen för Akademikerförbundet SSR (pressmeddelande).

​Mikael Kjelleros Endrell ny i Akademikerförbundet SSR:s styrelse (pressmeddelande).

Alexander Ramsing omvald i Akademikerförbundet SSR:s styrelse (pressmeddelande). 

​Marie Stenmark omvald i Akademikerförbundet SSR:s styrelse (pressmeddelande).