Allt om nomineringar

På kongressen väljs personer till olika uppdrag inom förbundet, bland annat förbundsstyrelse för de kommande tre åren.

Vadå nominering? 

En nominering är ett förslag på en person som man vill ska väljas till ett förtroendeuppdrag.

Vem kan nominera?

Alla medlemmar kan nominera personer till förbundsstyrelsen. Förbundsstadgans §10 säger ”Medlem, förening och råd har rätt att nominera…” 

De personer som nomineras ska vara tillfrågade och accepterat nomineringen. Är det en förening eller råd som nominerar skall nomineringssammanträdets protokoll bifogas. Kom också ihåg att nominera de personer som står till förfogande för omval, om ni önskar att de ska vara kvar i förbundsstyrelsen.

När ska nomineringarna vara inne?

Nomineringar ska enligt stadgan ha inkommit till förbundet senast den 31 januari 2021. Det går alltså inte att lämna in nomineringar längre. 

Vadå valberedning?

Valberedningen förbereder valen genom att ta fram ett förslag till förbundsstyrelse, revisorer mm. Valberedningen valdes av kongressen 2018. Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse presenteras den 10 mars. 

Kontaktuppgifter till valberedningen

Sara Öström
Valberedningens sammankallande
zuperzara@hotmail.se
076-850 48 00

Kjell Jonsson 
kjell.o.jonsson@telia.com
073-074 79 62

Johanna Morgensterns
johanna.morgensterns@saco.goteborg.se
073-383 32 89

Angelo Tapia
angelotapia1985@live.se
076-307 76 48

Eva Holmberg
evaholmberg@telia.com
070-691 45 70