Samarbeten

Läs även

Bättre villkor för alla

I många utvecklingsländer kränks odlares och andra arbetares mänskliga rättigheter. Genom vårt medlemsskap i Fairtrade stöder vi deras rätt till schyssta villkor.

Läs mer

Stöd till starkare samhällen

Det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets Solidaritetsfond hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Genom vårt medlemskap i Union to Union driver vi utvecklingsprojekt tillsammans med vår globala fackförening PSI.

Läs mer