Humanitärt stöd

Genom Solidaritetsfonden stöttar förbundet hjälpinsatser vid olika katastrofer. Det sker genom etablerade hjälporganisationer.

Fondens syfte är att genom ekonomiskt bistånd visa solidaritet med fackliga och yrkesverksamma kollegor i andra länder, bidra till demokratiutveckling samt att ge humanitärt stöd vid katastrofer av olika slag. 

Solidaritetsfonden har också möjlighet att ge humanitärt stöd. Det har skett vid olika tillfällen. Fonden har bland annat gett stöd till kampen mot ebola, via Läkare utan gränser, till hjälparbetet efter jordbävningen på Haiti, genom Röda korset, och till det sönderbombade Gaza, genom Rädda Barnen.

Under 2017 har Solidaritetsfonden bl a stött PSIs insamling till stöd för dem som drabbats av orkanerna i Karibien, vi har stött en insamling till stöd för de rohingyas som flyr från Burma och vi har stött insamlingsgalan Världens Barn.

Läs även

Vår solidaritetsfond ger stöd runt om i världen

Vi tycker att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Varje medlem ger 1 krona i månaden till förbundets solidaritetsfond, som hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Genom vårt medlemskap i Union to Union driver vi utvecklingsprojekt tillsammans med vår globala fackförening PSI.

Läs mer

Vår värdegrund

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker.

Läs mer