Partsmodellen

Svenska modellen levererar – men den är hotad

Sverige har en av världens starkaste arbetsmarknader – och den är unik. Istället för en lagstiftning regleras den av arbetsgivare och fackförbund tillsammans, vilket har varit en mycket framgångsrik modell. Men vi är oroade. Anslutningsgraden till fackförbund sjunker och den politiska inblandningen ökar. Om detta fortsätter så kommer den svenska modellen inte att överleva – och det kommer att drabba alla arbetstagare, i alla fackförbund.

Akademikerförbundet SSR kommer under året att fokusera särskilt på hur den svenska partsmodellen kan stärkas. På denna sida samlar vi det mesta som förbundet genomför och deltar i som har med frågan att göra.

Håller du med? Ställer vi rätt frågor? Hör gärna av dig till Simon Vinge eller Ursula Berge om du delar – eller inte delar – denna bild.

Läs även

”Att riva upp las öppnar för godtycke”

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på samspel och samförstånd mellan parterna. Därför är det olyckligt när Teknikföretagen drar långtgående slutsatser om lagstiftningen utifrån skrala fakta i stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet, skriver Markus Furuberg och Simon Vinge på SvD Debatt.

Läs mer