Akademikern

Platsannonser

Vi söker kurator 50%

Göteborg, Deltidminnamottagningens uppdrag är att erbjuda psykpsocialt stöd till gravida kvinnor och berörda män, vid oönskad graviditet och/eller efter abort. Vi vänder oss till kvinnor och män som är tveksamma till en graviditet, kvinnor som vill samtala före och efter abort och kvinnor, som då de beslutar sig för att fullfölja graviditeten kommer att bli ensamstående mammor.

Sista ansökningsdag: 2018-01-08

Socialt ansvarig samordnare till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Borås, HeltidSom socialt ansvarig samordnare inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är ett huvudområde att vara sakkunnig inom socialrätten och ansvara för delar av förvaltningens lagkravsbevakning. Du deltar i utveckling av förvaltningens processer och framtagande av rutiner. I rollen som Socialt ansvarig samordnare ingår att utreda rapporter om missförhållanden samt att utföra verksamhetstillsyn. I arbetsuppgifterna ingår också att planera egenkontroll, delta i analys av avvikelser och synpunkter. Den socialt ansvarige samordnaren ger stöd till verksamheterna.

Sista ansökningsdag: 2017-12-18

Myndighetschef inom vård och omsorg

Köpings kommun, HeltidVård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har cirka 900 anställda och på biståndsenheten arbetar just nu 13 handläggare. Vi söker en erfaren ledare och juridiskt kunnig person som vill bli vår nya myndighetschef på biståndsenheten. Enheten handlägger ansökningar och anmälningar enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, LSS. Som myndighetschef arbetar du med att styra, handleda och samordna. Myndighetschefen är direkt underställd förvaltningschefen.

Sista ansökningsdag: 2017-12-31

Samtalsbehandlare för våld i nära relation

Täby, Stockholm, HeltidTäby kommun är en av Stockholmregionens snabbast växande kommuner, nära både centrala Stockholm och Arlanda. Inom tio år har Täby vuxit från dagens nästan 70 000 invånare till 90 000 och år 2040 beräknas finnas 20 000 nya arbetstillfällen. Just nu förbättras kollektivtrafiken och vägarna, på sikt kommer Roslagsbanan att förlängas till city via Odenplan. Hög kvalité i välfärden och möjlighet för invånare att välja bland annat skola och omsorg är en del av kommunens signum. Tycker du att det låter spännande att vara en del av utvecklingen?

Sista ansökningsdag: 2018-01-07