13 myter om din lön

13 myter om din lön

Lönesamtalen är i full gång på många arbetsplatser. Det är en tid där många frågor om lön ställs på sin spets, rykten florerar och myter frodas. Här avslöjar jag tretton av myterna.

På det statliga området är lönesamtalen i full gång och på många privata företag och kommuner planerar man för fullt för 2016 års lönerevision. Den fackliga sidan rustar med broschyrer, utbildningar och annan information kring löner medan förtroendevalda och ombudsmän gör sig redo att möta en anstormning av frågor kring lönesättning, löneavtal och lönestatistik. En tid där många frågor om lön ställs på sin spets, rykten florerar och myter frodas. Här tar jag mig an tretton av dessa i förhoppning att vässa till argumentationen kring din lön än mer.

Myt nr. 1 - det är en löneförhandling! Nej, löneförhandling är det egentligen bara frågan om vid nylönesättning. Det vill säga du förhandlar lön vid en nyanställning. Arbetsgivaren har ingen kunskap om din prestation eller individuella förmåga och kan bara sätta lön utifrån svårighetsgraden i arbetet. Även omvärldens lönenivåer påverkar hur högt en arbetsgivare kan gå i sina erbjudanden. Således är det upplagt för en förhandling för även du som arbetssökande har din uppfattning om vad som är ”rätt” ingångslön för dig.

Myt nr. 2 – din första ingångslön är avgörande för din framtid! Ofta hör man från förståsigpåare att din första lön är oerhört viktig då det sen minsann är svårt att höja sin lön under lönerevisionerna och man för alltid kommer halka efter. Jag vågar påstå att din första lön (efter studierna) är den minst viktiga. Det viktigaste är att överhuvudtaget etablera sig på ett kvalificerat arbete som ligger i linje med dina studier. Skulle du ha oturen att hamna hos en arbetsgivare som inte kan erbjuda dig en vettig ingångslön så är det arbetsgivaren som är den stora förloraren. Du stannar i ett år med dålig lön för att sedan dra vidare till en ny arbetsgivare men denna gång med en gedigen arbetslivserfarenhet och ett rejält lönelyft som motsvarar både din utbildning och din förvärvade erfarenhet.

Myt nr. 3 – ”här har vi ingångslöner”! Ett påstående som nyexaminerade ofta kan stöta på. I de flesta löneavtalen för tjänstemän, lyser ingångslönerna med sin frånvaro. Istället är det ”fri” lönesättning som gäller eller rättare sagt individuell och differentierat lönesättning. Men på många arbetsplatser har man ändå bestämt sig för vissa nivåer för nyanställda. Det får nog tas med en rejäl nypa salt just på grund av att arbetsgivare utifrån löneavtalen förväntas göra individuella bedömningar av de sökandens kompetens och arbetslivserfarenhet. Att ha ”ingångstariffer” eller liknande ska inte ersätta den löneförhandling som förväntas äga rum vid en nyanställning.

Myt nr. 4 – desto bättre du är på att förhandla desto högre lön kan du få! Nej! En klok lönesättande chef låter sig sällan duperas av vältaliga medarbetare. Vid revisionstillfällena är det inte (eller ska det inte vara) en fråga om löneförhandling. En lönedialog eller ett lönesamtal ska det istället vara frågan om. Ett samtal där dina prestationer under året utvärderas och lönesätts. Förhandlingsskicklighet i lönesamtalet har ytterst sällan något med den faktiska prestationen att göra. Har du gjort bra ifrån dig och det har kommit till din chefs kännedom så ska dina prestationer sälja sig själva utan att du behöver vara en verbal virtuos.

Myt nr. 5 – kvinnor är sämre på att löneförhandla! Och? Enstaka studier pekar (vagt) i den riktningen men att gå så långt till att göra det till en sanning är nog att ta i. Dessutom ska sådan ”fakta” sakna betydelse i lönesättningssammanhang där prestationen ska vara i centrum.

Myt nr. 6 - du har rätt till ett lönesamtal! Detta är en sanning på arbetsplatser med kollektivavtal men ingen rättighet om du har oturen att arbeta för en arbetsgivare utan kollektivavtal.

Myt nr. 7 - du har rätt till en löneökning! Nej, inte om du arbetar som tjänsteman på en myndighet, kommun eller landsting. I vissa avtal på den privata sektorn kan det förekomma det man kallar för individgarantier. Men grundregeln är annars att: löneökningar får man inte – de förtjänar man.

Myt nr. 8 – du ska försöka löneförhandla så fort du uppnår ett mål eller avslutar ett projekt! Även det ett vanligt påstående från ”experter” i radio och tv-program för hur du höjer din lön. Men sätt dig själv in i chefsrollen. Du har tjugo medarbetare och dessa ska envisas att följa experternas märkliga råd. Till slut har chefen inget annat att göra än att ha möten med alla sina anställda som envisas att vilja diskutera lön så fort en arbetsuppgift avslutas. Det är också en av anledningar till att vi har årliga lönesamtal där allt samlas. Räkna därför med att få kalla handen om du vill diskutera lön mellan revisionstillfällena.

Myt nr. 9 – du kan inte räkna med så mycket högre lön då du redan har en hög lön!  Vanligt påstående som dock saknar stöd i våra löneavtal. I vissa avtal för icke akademiker kan det förekomma en inskriven begränsning av löneökningsmöjligheten men nej, inte i våra löneavtal. Skulle du som medlem trots det stöta på det argumentet bör du ifrågasätta det och argumentera för att även du har uppfyllt dina prestationsmål och förväntar dig en åtminstone ”normal” löneökning.

Myt nr. 10 – föräldralediga har rätt till en genomsnittlig löneökning! Nej, regleringen i Föräldraledighetslagen ska tolkas som att föräldralediga ska hanteras som om de hade varit på arbetsplatsen. I klartext betyder att föräldralediga som tidigare gjort ett mycket bra jobb bör räkna med en bra löneökning. Men i det fallet att som du tidigare har misslyckats med att nå dina mål så kan det bli svårt att hävda att du har rätt till samma löneökning som en normalpresterande jämförelsegrupp.

Myt nr. 11 – du kan förhandla om annat än lön! Det är visserligen en sanning men arbetar du på offentliga sektorn så är det i bästa fall en halvsanning. För även om möjligheten ges i kollektivavtalen så är offentliga arbetsgivare påfallande ofta ointresserade av att förhandla om något annan än lönen vid anställningstillfället. Min gissning är det nog beror på ren okunskap, ovilja och en rädsla för att ”om en får något så ska alla andra också ha det” attityd.

Myt nr. 12 – fortbildning lönar sig! Ja, nej, kanske!? Många medlemmar hör av sig och undrar hur mycket mer de kan få i lön nu när de under anställningen har utbildat (läs fortbildat) sig? I många fall så lönar det sig absolut att fortbilda sig och ur karriärsynpunkt är utbildning alltid lönsamt även om det inte syns i plånboken. Men i den vanliga lönerevisionen är det oftast svårt att få gehör för det. Arbetsgivare vill hellre se att den nya kunskapen kommer arbetsgivaren till gagn än att bara höja lönen för att man har gått en viss kurs. Att påstå att det är en myt är nog felaktigt men det är långtifrån en sanning att påstå att fortbildning lönar sig.

Myt nr. 13 – lönen är inte allt! Nej, men det är förbaskat mycket om du har studieskulder, bolån, billån, barn och semesterdrömmar att uppfylla. Argumentet att lön inte är allt, är nog mest relevant för höginkomsttagare som redan har etablerat sig både i arbetslivet och privat. Dessa kan nog nöja sig med en ”kpa” (klapp på axeln) för ett välutfört arbete. Men för alla andra är det  - money talks… som gäller.

Vilka myter har du upptäckt eller råkat ut för?