2014 var näst bästa löneåret

Löneökningarna förra året var de näst högsta sedan millennieskiftet. Men de statligt anställdas löner ökade inte lika mycket som övrigas.

Lönerna steg med 2,8–2,9 procent under förra året, visar preliminär statistik från Medlingsinstitutet. Med undantag för 2009 innebär det den näst högsta löneökningen under 2000-talet.

Löneökningarna inom kommun, landsting och kommunal sektor låg precis i nivå med den genomsnittliga ökningen. Däremot har lönerna inom staten sackat efter, här var löneökningen 2,1 procent.

Medlingsinstitutets statistik bygger på siffror från SCB, och kan inte jämföras rakt av med lönestatistiken från Akademikerförbundet-SSR. Men Johan Almbrandt, statistiker på förbundet, tycker ändå att det kan vara värt att kika på den. En löneenkät skickades ut till alla yrkesverksamma medlemmar och drygt hälften svarade.

– Våra medlemmar har i genomsnitt haft en ökning på 4 procent, mellan november 2013 och november 2014, säger Johan Almbrandt.

De privatanställda inom förbundet har haft en ökning på 4,3 procent, kommunanställda ökade sina löner med 4,1 procent och de statligt anställda med 4,0 procent.

Även här ser man alltså att de som är anställda inom staten sackar efter något.

Har du rätt lön?

Kolla Allt om lön på Akademikerförbundets sajt!

Här finns också råd inför ditt lönesamtal