2017 års avtalsförhandlingar inom IDEA är nu startade

Avtalsparten Akademikerförbunden som företräds av Ombudsmän från Akademikerförbundet SSR och Jusek. Lämnade i mitten av mars över sina yrkanden för 2017.

Akademikerförbundens yrkande i korthet nedan.

  • Lön och en bättre fungerande process
  • Utökade pensionsavsättningar samt möjlighet att gå ned i arbetstid
  • Att tidsbegränsade anställningar som pågått mer än 2 år ska övergå till tillsvidare anställningar
  • Förtydliggande gällande målstyrd arbetstid
  • Löneutfyllnad vid tillfällig föräldrapenning i samband med vård av barn
  • Villkoren för förtrondevalda förbättras
  • Hållbart arbetsliv
  • Att möjlighet ges till att växla semesterdagstillägg mot fler lediga dagar samt möjliggöra löneväxling till fler semesterdagar

Ulf Nilsson, ombudsman
Akademikerförbundet SSR