2019 - Nytt år nya basbelopp

Regeringen fastställer nya basbelopp varje år. Det finns tre olika typer av basbelopp. De följer prisutvecklingen respektive inkomstutvecklingen och ligger bland annat till grund för ersättningar enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) och skattelagstiftningen. De har även betydelse för kompletterande ersättningar enligt kollektivavtal.

Basbeloppen:

1. Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet uppgår till 46 500 kr år 2019. Det är en höjning med 1 000 kr (2,2 %) jämfört med prisbasbeloppet år 2018.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen och används bland annat för att beräkna sjukpenning och föräldrapenning. Det används även för kompletterande ersättningar i kollektivavtal vid sjukdom och föräldraledighet.

ersattningskollen.se går det att beräkna ersättningar vid sjukdom och olycksfall.  

2. Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet uppgår till 47 400 kr år 2019. Det är en höjning med 900 kr (1,9 %) jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet år 2018.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer prisutvecklingen och används för att beräkna pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng, för den allmänna pensionen (orangea kuvertet).

3. Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet uppgår till 64 400 kr år 2019. Det är en höjning med 1 900 kr (3 %) jämfört med inkomstbasbeloppet 2018. 

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen och används bland annat för att beräkna den högsta inkomst som ger rätt till allmän pension (orangea kuvertet). Inkomstbasbeloppet används också i kollektivavtal om tjänstepension för att beräkna tjänstepension, både för den del av lönen som ger rätt till allmän pension och för den del av lönen som inte ger rätt till allmän pension.