25 000 kronor till katastrofhjälp i Nepal

Solidaritetsfonden skänker 25 000 kronor till katastrofdrabbade Nepal. Fokus i arbetet måste nu vara att skapa tak över huvudet, säkerställa tillgång på vatten och sanitet och fortsätta arbetet med att rädda liv.

Solidaritetsfonden har skänkt 25 000 kronor i katastrofstöd till Nepal. Situationen är allvarlig och fortfarande skrivs talen för hur många människor som drabbats upp. Jordbävning skapade stor förödelse i huvudstaden Kathmandu och i områden runt om liksom i angränsande länder.

”Fokus nu måste vara på att skaffa tak över huvudet för alla dem som blivit hemlösa och nu bor på gatan, att klara vatten försörjningen och sanitet. Våra fackliga kollegor i Nepal har redan påbörjat det svåra arbetet och de behöver allt vårt stöd” säger Heike Erkers, ordförande i Solidaritetsfonden.

Förbundets Solidaritetsfond har valt att kanalisera stödet via PSI Aid Fund. (Public Services Internationals Solidaritets Fond). Du kan läsa mer här.

Om du också vill hjälpa finns flera insamlingar att välja mellan. Bland andra så är Läkare utan gränser redan på plats och i stort behöv av ekonomiska bidrag. Du kan läsa mer här och här .