400 nya tjänster på Försäkringskassan

Försäkringskassan förstärker. 400 nya handläggare ska anställas runt om i landet för att möta det ökade antalet sjukfall.

Rekryteringen är en av de största inom Försäkringskassan på senare år, rapporterar P4 Örebro. Bakgrunden är det ansträngda läget inom sjukförsäkringen. Antalet nya sjukfall ökar, samtidigt som de pågående sjukskrivningarna blir allt längre.

Bland kvinnor är det främst problem i den psykosociala miljön som ligger bakom de ökande sjukanmälningarna. Sedan 2010 har antalet anmälda fall ökat med över 70 procent. I dag är två av fem kvinnor sjukskrivna på grund av sociala eller organisatoriska faktorer.