50 000 övertidstimmar på Migrationsverket

Anställda på Migrationsverket har arbetat ihop nästan 50 000 övertidstimmar i oktober. Nu ska medarbetarnas arbete schemaläggas för att kunna hantera den ökade arbetsbördan.

Asylsökande anländer i dag dygnet runt. Sedan i juni har antalet övertidstimmar på Migrationsverket ökat från knappt 7 700 till nästan 49 100 timmar i oktober. Det har fört med sig att medarbetarna jobbat så mycket övertid att arbetstidslagen och arbetsmiljölagen inte tillåter mycket mer.

Nu kommer medarbetarnas arbete därför att schemaläggas på bredare front utifrån verksamhetens lokala behov och förutsättningar. Det enades centralorganisationen Saco, där Akademikerförbundet SSR ingår, fackförbundet Seko och arbetsgivaren om i veckan. Fackförbundet ST ställde sig dock inte bakom schemaläggningen. Av verkets dryg 7 000 anställda arbetar redan 1 281 på schema, enligt myndigheten.

– Vi förstår att det kan innebära problem för medarbetarna att börja arbeta på schema. Men för att myndigheten ska klara sitt uppdrag måste vi nu anpassa arbetstiderna efter att asylsökande kommer dygnet runt, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets operativa chef i ett pressmeddelande.

Verkets HR-direktör Marie-Louise Koskinen menar att övertidsuttaget är myndighetens största arbetsmiljöproblem i dag, och hade därför velat se att alla arbetstagarorganisationer ställt sig bakom schemaläggningen.

– Vi har stöd i våra lokala arbetstidsavtal för att schemalägga verksamheten och kommer nu att genomföra det här på bredare front i verksamheten. Det är viktigt att vi ha ett hållbart medarbetarskap och att våra medarbetare i god tid vet när och hur länge de ska jobba, säger hon.