50 miljoner kronor ska minska sjukfrånvaron

I dag infaller Världsdagen för arbetsmiljö. Arbetsgivare som vill bättra på kunskaperna om hur man förebygger och förkortar sjukfrånvaro kan söka bidrag från Försäkringskassan.

Arbetsgivare kan sedan ett år tillbaka söka bidrag hos Försäkringskassan för att förebygga sjukfrånvaro och göra det lättare för sjuksskrivna anställda att återgå i arbete, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Drygt 24 miljoner kronor delades ut förra året, vilket resulterade i över 10 000 utredningsinsatser på arbetsplatser runt om i landet. 

I år är anslaget det dubbla. Totalt har 50 miljoner kronor avsatts för bidrag till arbetsplatsnära stöd. För att komma på fråga för bidrag ska stödet köpas in och utföras av godkänd företagshälsovård eller någon annan godkänd aktör. Insatsen ska också ge arbetsgivare kunskap om hur verksamheten kan anpassas eller vilka insatser som kan göras för att förhindra sjukfrånvaro hos medarbetare.