52 miljoner till romsk inkludering

Regeringen satsar 52 miljoner kronor på arbetet med romsk inkludering mellan 2016 och 2019. Pengarna går bland annat till så kallade ”brobyggare” vid Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

I sin vårproposition aviserar regeringen att 13 miljoner kronor årligen öronmärks för arbetet med romsk inkludering, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i en debattartikel i Metro. Bland annat kommer pilotverksamhet med så kallade ”brobyggare” med romsk språk- och kulturkompetens på Arbetsförmedlingen Skolverket och Socialstyrelsen att följas upp för att se vilka metoder som fungerar bäst. 

Den 8 april är romernas internationella dag, som firas till minne av första romska kongressen i London 1971.