750 miljoner till medarbetarna inom TLO-KL

Utbildning

Det finns cirka 750 miljoner kronor inom kommun- och landstingssektorn som Akademikerförbundet SSR tillsammans med andra parter förhandlat fram för omställningsinsatser. Förbundet vill nu uppmana lokala företrädare till dialog så att arbetsgivarna söker stöd för omställningsarbete och börjar använda avsatta pengar.

Förbundet vill gärna slå ett slag för möjligheten att nyttja pengar som är avsatta för tidig lokal omställning, TLO-KL.

Pengar till medarbetarna

Varje arbetsgivare har en öronmärkt summa pengar som kan användas till olika omställningsinsatser. Det kan handla om att kompetensutveckla medarbetare inför framtida behov för att minska risken till övertalighet eller omställningsstöd för anställda som drabbats av ohälsa. För att nämna några exempel på omställningsstöd kan vara insatser för att bredda kompetensen för anställda inom HVB-verksamhet där risken är stor för neddragningar eller för anställda som drabbats av ohälsa där det finns svårigheter att rehabilitera tillbaka till ordinarie arbete.

Hur går det då till? 

Tillvägagångsättet är att arbetsgivare söker stöd och medel från Omställningsfonden efter att lokala parter diskuterat behov, förslag och åtgärder på förebyggande omställningsinsatser samt upprättat en handlingsplan för tilltänkta åtgärder med tidplan och budget. 

Omställningsfonden har en informativ och bra hemsida som förklarar avtalets olika delar. Se, http://omstallningsfonden.se/tlo-kl/. Omställningsfonden är kontinuerligt ute på turné och håller ”workshops” kring tidig lokal omställning. Aktuella orter, se hemsida. 

Har du frågor kring avtalet och tidig lokal omställning, kontakta gärna förbundet på 08 6174400 eller ssrdirekt@akademssr.se

Lycka till i det förebyggande omställningsarbetet

Pengarna kan användas till olika omställningsinsatser som till exempel:

• kompetensutveckla medarbetare
• omställningsstöd för anställda som drabbats av ohälsa
• bredda kompetensen för anställda inom HVB-verksamhet (där risken är stor för neddragningar)
• för anställda som drabbats av ohälsa där det finns svårigheter att rehabilitera tillbaka till ordinarie arbete