8 mars – varje dag, hela året

Idag firar vi Internationella kvinnodagen, 8 mars. Akademikerförbundet SSR stödjer bland annat Lön hela dagen. Men för oss handlar fackliga rättigheter om mänskliga rättigheter. Därför är det här något vi jobbar med varje dag, hela året.

Det är över hundra år sedan en av arbetarrörelsens kvinnor, tyskan Clara Zetkin, tog initiativ till en årlig dag för rösträtt för alla kvinnor. 

Många år senare, 1977, beslutade FNs generalförsamling om att inrätta en internationell kvinnodag.

Lön hela dagen

För oss, i Akademikerförbundet SSR, är det självklart att fira internationella kvinnodagen. Vi ser ett ojämställt samhälle där inte minst löneskillnaderna är ett exempel på det. Till lika lön är det långt kvar och idag kan kvinnor lägga ner arbetet 16.06 – efter det jobbar vi gratis!

Flickor och kvinnor över hela världen

Men ojämställdheten är ännu större i många andra länder. Flickors chanser till ett gott liv är sämre. Flickors värde anses vara lägre och diskrimineringen börjar vid födseln. Flickor får stå tillbaka för sina bröder. Flickor får ta ansvar för hushållet tidigt medan pojkar har möjlighet att leka, de får bättre skolgång och större tillgång till förebyggande hälsovård som vaccinationer.

I vårt internationella arbete ser vi dessa skillnader. Vi ser att det saknas skydd för kvinnor mot sexuellt våld och trakasserier, vi ser att förutsättningarna för kvinnor att delta i arbetslivet ibland saknas och vi ser att kvinnors karriärvägar är starkt begränsade. Därför har vi i många år stött ett projekt i Burma som syftar till utveckla och stötta unga kvinnliga ledare.

Stor osäkerhet under menstruationen

I en del länder är bristen på vatten och sanitet det stora problemet för flickor och kvinnor. En vecka per månad, när de har mens, måste de stanna hemma från skolan för att det saknas säkra toaletter, och för att det är fritt fram för pojkarna att trakassera dem. När flickorna växer upp och börjar jobba kvarstår problemet. Bristen på toaletter och tillgång till hygienartiklar gör att kvinnor måste stanna hemma från jobbet en vecka per månad. Och när det inte går allvarligt äventyrar sin hälsa.

Därför har vi tillsammans med andra svenska förbund skänkt en pall hygienartiklar och en utbildningsinsats till fackliga kollegor i några hälsoförbund i Burkina Faso. 

Drömmar om fred och utbildning

I Palestina lever många under stor press, rädda för att den mark de levt på i generationer ska konfiskeras. Att deras hus ska rivas occh att betesmarken ska ödeläggas för att nya bosättningar ska byggas. 

Därför stöder vi ett organisation i som bland annat arbetar förebyggande med psykosocial ohälsa hos unga kvinnor i ett beduinläger utanför Jerusalem. Vi vill bidra till att deras drömmar om utbildning och att liv i fred och frihet kan bli verklighet.

Kvinnors utbildning påverkas av klimatet

Vi vet att klimatförändringarna drabbar kvinnorna hårdare – men varför är det så? I de fattigaste delarna av världen ligger ansvaret på kvinnorna. De brukar jorden, de samlar ved och de hämtar vatten. Vid svår torka går det inte längre att bruka jorden, vägen att hitta ved och vatten blir allt längre. Kvinnor och flickors liv påverkas och de får mindre tid till annat – som att gå i skola.

Därför driver vi tillsammans med PSI och andra svenska förbund ett projekt som handlar om hur fackliga kollegor i en rad länder ska kunna vara med och delta i sitt lands viktiga klimatomställningsarbete och säkerställa en rättvis omställning där inte den största smällen, det största ansvaret ställs på de fattigaste arbetstagarna.

Flykt är farligast för kvinnor och flickor

Vi lever i en tid av stora omflyttningar. Aldrig har så många människor samtidigt varit på flykt. De flyr från krig, från naturkatastrofer, från torka och från konflikter. De vägar de färdas på är mycket farliga. Livet på flykt är svårt och farligt och allra farligast är det för kvinnor och flickor. Många dör på vägen till ett tryggare och bättre liv. Inte minst på den farliga resan över Medelhavet. Kriget i Syrien har inneburit att många miljoner lämnat landet. Många finns kvar i närområdet. Till Libanon, ett litet land med cirka fyra miljoner invånare och en halv miljon statslösa Palestinier i flyktingläger sedan 1948, har kommit närmare två miljoner syriska flyktingar. Många av dem lever i informella flyktingläger under extrem fattigdom.

Därför har vi tillsammans med PSI och andra svenska förbund ett projekt om flyktingar och migranter vid Medelhavet. Det handlar om mänskliga rättigheter, om tillgång till offentliga tjänster för flyktingar, om tillgång till vatten, sanitet, skola, hälsovård, vaccinationer. Och det handlar om fackliga rättigheter för dem som arbetar med människor på flykt.

Vatten, sanitet, skola, hälsovård och fackliga rättigheter

Krig och konflikt drabbar kvinnor mycket hårt. Också inom länder lever många på flykt. Antalet internflyktingar har ökat och i Nigeria har över två millioner människor flytt från terrororganisationen Boko Harams härjningar i norra Nigeria. Utanför huvudstaden Abuja lever många av dessa flyktingar. Det är många kvinnor och barn. Männen har dödats i samband med flykten. 

Därför har vi tillsammans med PSI och två nigerianska hälsoförbund ett projekt som handlar om just kombinationen av tillgång till offentliga tjänster – vatten, sanitet, skola och hälsovård och fackliga rättigheter för dem som arbetar i lägren.

Heike Erkers, Förbundsordförande

Maria Östberg Svanelind, Internationell sekreterare