900 vill hjälpa till med flyktingmottagandet

Många är beredda att hjälpa till i migrationsprocessen. Omkring 900 personer har anmält sitt intresse för att jobba extra med flyktingmottagandet, efter Akademikerförbundet SSR:s utskick för tre veckor sedan.

Den 16 november skickade Akademikerförbundet SSR ut brev och mejl till 17 000 pensionärer och studenter, som är eller nyligen har varit medlemmar i förbundet, med frågan om de är beredda att hjälpa till i migrationsprocessens olika delar. Gensvaret har varit stort. I skrivande stund har 902 namn på kvalificerade akademiker kunnat överlämnas till arbetsgivare ute i kommunerna, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I Region Skåne, där trycket på myndigheterna är som högst, har 146 personer anmält sig. En av dem är pensionären Beth Leeb-Lundberg. Hon arbetade som flyktingsekreterare under Balkankrisen 1992-1999, har erfarenhet av både kommunplacering och försörjningsstöd, och jobbade under en tid på ett boende med ensamkommande pojkar från Afghanistan. Hon säger att hon gärna hjälper till där det behövs.  

– Jag tycker fortfarande att det är kul att jobba. Jag har hört från bekanta att socialtjänsten har väldigt mycket att göra. De måste i princip ta in folk från gatan. Så jag tänkte att det kanske finns något jag kan göra med den erfarenheten jag har, säger Beth Leeb-Lundberg.

Över 500 anmälda studenter

Tre av fyra som anmält sig är studenter. Elina Lindkvist går tredje terminen på socionomprogrammet på Mälardalens högskola och är en av 214 som anmält sig i Stockholms län. Just nu gör hon praktik, men hon kan tänka sig att jobba extra med flyktingmottagandet. Dels för att hon är intresserad av att jobba internationellt. Men främst handlar det för henne om att hitta ett sätt att hjälpa nyanlända.

– Jag har kontaktat frivilligorganisationer och anmält mig till en del grejer men hittills har jag inte hittat något där jag känner att jag kan göra något ordentligt. Jag skulle vilja hjälpa till med att ordna aktiviteter och vara ett stöd till personer. Få vara delaktig i arbetet, säger Elina Lindkvist.

Kompetens till buds

I Region Västra Götaland har hittills 140 personer anmält sig. Personal- och arbetsvetaren Natalie Axell letar just nu efter nytt jobb och säger att det var ”givet” att erbjuda sina tjänster. Förutom sin kunskap om HR-frågor är hon också socialt engagerad. Sedan augusti volontärarbetar hon som samtalspartner i ett integrationsnätverk och hoppas att hon ska kunna få använda sin kompetens för att underlätta migrationsprocessen.

– Sedan jag började i nätverket har jag fått en inblick i hur folks kontakter med svenska myndigheter fungerar – eller inte fungerar. Till exempel när det gäller Arbetsförmedlingen är det ingen som vet hur man fyller i en arbetslöshetsrapport. Så det ger en ju lite idéer om hur man kan hjälpa till, säger Natalie Axell.   

Nu återstår det bara för Beth, Elina och Natalie – tillsammans med 899 frivilliga till – att vänta och se om någon lokal arbetsgivare tar tillfället i akt att använda deras kompetens. För studenter finns förbundets studentmedarbetaravtal som möjliggör arbete upp till 15 timmar i veckan med avtalsenlig lön och villkor. För ålderspensionärer finns möjligheten att arbeta upp till heltid med lägre arbetsgivaravgift samt avtalsenlig lön och andra villkor. 

Är du själv intresserad av att hjälpa till kan du höra av dig till förbundet via Ursula Berge

Öppet Sverige

Mer information om förbundets fokusarbete kring migration på kort och lång sikt hittar du under rubriken Öppet Sverige. Vi twittrar också under hashtaggen #öppetsverige.