AD-beslut om strejk meddelas den 21 april

Imorgon, torsdag den 21 april kl 14.00, meddelar Arbetsdomstolen sitt beslut om Sveriges Ingenjörers och Unionens medlemmar får strejka för rätten till flexpension för anställda inom Almegaområdet. Arbetsdomstolens beslut påverkar Akademikerförbundet SSR:s sympativarsel om strejk.

Under onsdagseftermiddagen sammanträdde Arbetsdomstolen, AD, med anledning av Almegas fredspliktsinvändning mot Sveriges Ingenjörers och Unionens varsel om strejk. För Sveriges Ingenjörers del avser varslen utvalda företag inom avtalsområdena IT, Telekom och STD. Arbetsdomstolens beslut i frågan är även avgörande för om Akademikerförbundet SSR:s varslade sympatiåtgårder på ovanstående tre avtalsområden kommer att träda i kraft eller ej.