Administrationssamhället och dess konsekvenser

Begravd i papper? Vi tittar på administrationssamhällets konsekvenser för arbetsmiljö och arbetssituation för yrkesgrupper inom den offentliga sektorn.

Vi vänder oss med denna inbjudan till en allsidig sammansättning av medlemmar och andra intresserade. Vi har valt ett tema som vi hoppas intresserar olika yrkesgrupper och särskilt er med arbetsgivarfunktioner.

Anders Ivarsson Westerberg berättar som sin forskning om den ökande administrationen. Anders är docent i företagsekonomi och föreståndare för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Han är aktuell med boken Administrationssamhället, som handlar om det ökande administrativa arbetet i offentlig sektor, samt dess orsaker och konsekvenser.

Kent Ove Hvass, Skövde fågelklubb, berättar också om vilka fåglar vi ser och hör vid denna årstid. Tillfälle att ställa frågor och lyssna på fågelsång.

Regionförening bjuder på mat och dryck. Vi avrundar kvällen med ett kortare utrymme för diskussion innan vi avslutar vid 19-tiden och därefter puben är abonnerad hela kvällen.

Tid: Kl. 17.30

Anmälan: via e-post till viola.ring@skovde.se senast den 13 maj kl 12.00. (Uppge ev. matallergi)

  • Datum och tid: 21 May 2015 kl. 16:30
  • Plats: Studentkåren i Boulognerskogen