Akademikerförbundet SSR inom Svenska kyrkans avtalsområde

Inom Svenska Kyrkans avtalsområde tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen tillsammans med andra Saco förbund, utöver KyrkA. Vårdförbundet ingår också i vår partsställning tillsammans med oss inom förtecknade förbund.

Coronapandemin fick stor påverkan på arbetsmarknaden med pausad avtalsrörelse i stort sätt alla sektorer inklusive Svenska kyrkans avtalsområden, där parterna innan sommaren valde att prolongera gällande avtal fram till den 31 oktober.

Under hösten har avtalsförhandlingar återupptagits precis som för övriga tjänstesektorn och konsekvenserna av pandemin har även lett till att parterna inom Svenska kyrkans avtal behövde hitta ett nytt arbetssätt inför fortsättning av avtalsförhandlingar för att parterna skulle se en möjlighet att ha ett avtal klart innan årets slut.

Med utgångspunkt i de yrkanden som redan hade lämnats in innan förhandlingarna pausades, enades parterna om ett antal fokusområde som skulle prioriteras under hösten, bl. a. löneavtalet. För Akademikerförbundet SSR med förtecknade förbund har bl.a. även frågan om möjlighet att bilda Akademikerföreningar på lokal nivå fortsatt vara en punkt som parterna diskuterar vidare.

Förhandlingarna pågår intensivt och även inom detta avtalsområden följer parterna uppmärksamt på vad som sker vid förhandlingarna inom industri och vad dess resultat blir.