Akademikerförbundet SSR och en diskussion om innehåll, bredd och mångfald i psykoterapin och psykoterapiutbildningen

Akademikerförbundet SSR inbjuder till en diskussionsdag för ansvariga för psykoterapiutbildningarna på grund och legitimationsgrundande nivå. Vi vill ge möjlighet att fördjupa oss i gemensamma frågeställningar, lära av varandra och höra om Akademikerförbundet SSR kan utgöra ett stöd för att motverka en oönskad utveckling. 

http://i.anpwidget.com/px/1/1

Akademikerförbundet SSR inbjuder till en diskussionsdag för ansvariga för psykoterapiutbildningarna på grund och legitimationsgrundande nivå. Vi vill ge möjlighet att fördjupa oss i gemensamma frågeställningar, lära av varandra och höra om Akademikerförbundet SSR kan utgöra ett stöd för att motverka en oönskad utveckling. 

Varmt välkommen den 13 februari klockan 11.30 – 15.30 till Akademikerförbundet SSR och en diskussion om innehåll, bredd och mångfald i psykoterapin och psykoterapiutbildningen.

Plats: Hotell C, Vasaplan 4 Stockholm

Samtidigt som den psykiska ohälsan fortsätter att öka minskar antalet legitimerade psykoterapeuter i landet. När det gäller utbildningarnas innehåll ställs allt högre krav på teori och ”hantverksdelarna” riskerar att försvinna.

Frågor vi önskar diskutera är bland annat :
Hur kan vi tillsammans göra beslutsfattare uppmärksamma på behovet av psykoterapiutbildningar?
Tillgång till legitimerad psykoterapeut varierar starkt mellan glesbygd och storstad. Kan vi uppmärksamma beslutsfattare på ojämlikheten i vård vad gäller psykoterapi? 
Hur kan vi bibehålla en hög kvalitet i utbildningarna samtidigt som kraven på handledning och egenterapi försvagas?
Hur kan vi bidra till att tydliggöra skillnaden mellan leg. psykoterapeut och leg. Psykolog?
Kan socionomers möjlighet att utbilda sig till leg. psykoterapeut påverkas av att legitimation för kuratorer införs?

Varmt Välkommen att anmäla två personer från era respektive utbildningar till en spännande dag. Vi bjuder på lunch!
Anmäl dig med namn och mailadress senast den 7 januari

Anmäl dig här 
Meddela eventuella kost preferenser

  • Datum och tid: 12 February 2019 kl. 11:30 - 13 February 2019 kl. 15:30
  • Plats: Hotell C, Vasaplan 4 Stockholm