Akademikerförbundet SSR växer och mest bland unga

Akademikerförbundet SSR fortsätter att växa och allra starkast är medlemsökningen bland unga. Vid halvårsskiftet var ökningen i åldersgruppen 20–29 år hela 17 procent.

Akademikerförbundet SSR växer mest bland de större förbunden inom Saco och hade vid halvårsskiftet 2015 cirka 65 300 medlemmar, en ökning med 2,6 procent jämfört med halvårsskiftet 2014.

- Det är mycket positivt och ett kvitto på att vi jobbar rätt. Men vi tänker inte vila på lagrarna utan kommer att fortsätta att arbeta hårt för att motsvara medlemmarnas förtroende, säger förbundsdirektör Lars Holmblad.

Antalet yrkesverksamma var vid halvårsskiftet cirka 50 700, en ökning med 3,6 procent jämfört med halvårsskiftet 2014. Beteendevetarna stod för den största procentuella ökningen under det första halvåret med 8,2 procent. Den största ökningen i faktiska tal skedde inom socialt arbete, som är det största yrkesområdet inom Akademikerförbundet SSR.

Uppgången i antalet medlemmar är ingen ny trend, tvärtom. Förbundet har ökat varje år sedan bildandet 1958, en utveckling som nu fortsätter.

- Jag är särskilt glad över att medlemstillströmningen är extra stark bland de yngre. Vår strategi är att driva både fackliga frågor och professionsfrågor samtidigt. Vi har också ett starkt engagemang i olika samhällspolitiska frågor. Det stämmer uppenbarligen överens med de förväntningar som medlemmarna har, säger Lars Holmblad.