Akademikerförbundet SSR:s lokalförening Kalmar kommun inbjuder till årsmöte

Kallelsen riktar sig till dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR och är anställd i Kalmar kommun.

Tid, datum och plats
Torsdagen den 2 mars klockan 7:30-9:30
Plats: Frimurarehotellet, Larmtorget 2

Anmälan   
Anmäl dig till Carolina Andersson senast 27 februari. Glöm inte att meddela eventuell specialkost och matallergier. Akademikerförbundet SSR bjuder på frukostbuffé.

Dagordning

1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesfunktionärer:

         a) mötesordförande

         b) mötessekreterare

         c) två justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Val av:

         a) Ordförande

         b) Kassör

         c) Medlemsrekryteringsansvarig

         d) Ledamöter till styrelsen

         e) Ledamöter i valberedningen

6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan.

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!

Hanna Serpan

Vice ordförande lokalföreningen i Kalmar kommun

PS. Kom ihåg att logga in på Mina sidor på akademssr.se och ändra dina uppgifter om du flyttat, fått nytt arbete, bytt arbetsgivare, telefonnummer eller mailadress.

  • Datum och tid: 2 March 2017 kl. 07:30
  • Plats: Frimurarehotellet, Larmtorget 2, Kalmar