Akademikerförbundet SSRs lokalförening Sundsvall inbjuder till årsmöte 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen på vårt årsmöte, att delta på årsmötet innebär inte att du åtar dig något mer än att utse 2018 års styrelse som ska företräda dig och övriga medlemmar. 

Skulle du däremot vara intresserad att påverka din och andras arbetssituation? Få en förståelse för olika processer ex. löneprocesen?

Förstå olika sammanhang ex. hur en kommun är uppbyggd? Vilka skyldigheter och rättigheter du har? Skaffa dig nya kontaktytor och förstå betydelsen av det fackliga arbetet? Kontakta i så fall Karin Svanberg 070-1917263 ledamot i styrelsen.

Datum

Måndagen den 19 mars.

Plats

Rum 434 Kommunhuset Sundsvall.

Tid

12.00-13.00

Anmälan sänds till Agneta Grundberg  agneta.grundberg@sundsvall.se senast 12 mars.

Akademikerförbundet SSR bjuder på lättare förtäring. Meddela även ev. vegetarisk kost eller matallergier.

Dagordning

1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Val av styrelsemedlemmar:
a) Ordförande
b) Kassör
c) Medlemsrekryteringsansvarig
d) Ledamöter till styrelsen
e) Ledamöter i valberedningen
6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till
verksamhetsplan.
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!
Lokalföreningen i Sundsvall.