Akademikerförbundet SSRs lokalförening Sundsvall inbjuder till årsmöte!

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen på vårt årsmöte. Att delta på årsmötet innebär inte att du åtar dig något mer än att utse 2019 års styrelse som ska företräda dig och övriga medlemmar.

Skulle du däremot vara intresserad att påverka din och andras arbetssituation? Få en förståelse för olika processer ex. löneprocesen?

Förstå olika sammanhang ex. hur en kommun är uppbyggd? Vilka skyldigheter och rättigheter du har? Skaffa dig nya kontaktytor och förstå betydelsen av det fackliga arbetet? Kontakta i så fall Agneta Grundberg 070-652 45 66 som är ledamot i styrelsen.

 

Datum

Onsdag den 27 mars

 

Plats

Rum 272 i Kommunhuset plan 2
 

Tid

11.45 - 13.00
 

Anmälan sänds till

Agneta Grundberg  agneta.grundberg@sundsvall.se senast 18 mars.

Akademikerförbundet SSR bjuder på lättare förtäring. Meddela även
ev. vegetarisk kost eller matallergier.

Dagordning
1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Val av styrelsemedlemmar:
6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till
verksamhetsplan.
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Välkommen!

  • Datum och tid: 27 mars 2019 kl. 11:45 - 13:00