Akademikerförbundet SSRs löneavtalsutbildning avseende HÖK 17 inför 2019 års löneförhandlingar

Den här inbjudan gäller för de kommuner och landsting vars föreningar inte har någon tidigare fullmaktshavare ELLER vars tidigare fullmaktshavare inte gått utbildning för fullmakt under 2017.

Denna utbildning vänder sig till region Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Uppsala samt Värmland.

För att förhandla i löneöversynerna krävs fullmakt från förbundet. Fullmakt får du genom att delta i en löneförhandlarutbildning.

Den här inbjudan gäller för de kommuner och landsting vars föreningar inte har någon tidigare fullmaktshavare ELLER vars tidigare fullmaktshavare inte gått utbildning för fullmakt under 2017.
Sprid detta till de inom föreningen som ni utser att gå på utbildningen.

Tid & Datum

5-6 feb 2019.
5 feb 9:30.17:00 (Frukost kl 9:00)
6 feb kl 9:00-15:30

Plats

Kansliet, Mariedalsvägen 4 i Stadshagen.

Anmälan

Anmäl dig senast 16 januari 2019 genom att klicka på HÄR. Glöm inte att ange eventuella allergier vid anmälan till träffen.

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du 3 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess. Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet

Glöm ej att ansöka om ledighet med bibehållen lön med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7 och med bifogat program som stöd för din ansökan i det fall du är fackligt förtroendevald. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort. Enskild medlem som ännu inte är förtroendevald/skydds- eller arbetsplatsombud, men önskar delta behöver tillåtelse från arbetsgivaren.

Resor & övriga kostnader

I samband med bekräftelsen på kursplats får du information om hur du bokar resor. Boka inga resor innan du fått kursbekräftelsen.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Dimitriadou, på e-post: lena.dimitriadou@akademssr.se
 

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR

 

  • Datum och tid: 5 February 2019 kl. 09:00 - 6 February 2019 kl. 15:30
  • Plats: Kansliet, Mariedalsvägen 4 i Stadshagen