Akademikerförbundet SSR:s regionförening i Kalmar län inbjuder till årsmöte i samband med Ursula Berges besök i Kalmar!

Inbjudan riktar sig till alla medlemmar i Akademikerförbundet SSR Region Kalmar.

Dag och tid: Tisdag 28 november kl 17:00
Plats:  Café Ångkvarnen Länsmuséet, Skeppsbrogatan 51 Kalmar.

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande- varmt välkomna
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Val av mötesfunktionärer:
- Ordförande
- Sekreterare
- Två  justerare-tillika rösträknare
§ 4 Val av styrelseordförande
§ 5 Val av styrelseledamöter samt adjungerad studentmedlem. (Finns högskoleutbildning i regionen har en studentmedlem rätt att vara adjungerad i styrelsen).
§ 6 Styrelsen redovisar årets verksamhetsberättelse
§ 7 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Förhandlingsrådet
§ 8 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Kongressen
§ 9 Val till valberedning
§ 10 Fastställande av föreningens uppgifter och verksamhetsplan. 
§ 11 Godkännande av föreningens stadgar
§ 12 Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse kommer att läggas ut på vår Facebook-sida en vecka innan, samt finnas på plats vid årsmötet i pappersform. 

Anmäl dig här

Välkommen!
 

  • Datum och tid: 28 November 2017 kl. 17:00
  • Plats: Kalmar