Akut behov av fler skolkuratorer

Det krävs personalförstärkningar inom elevhälsan om man ska kunna hjälpa unga med psykisk ohälsa. De senaste årens nationella satsning på elevhälsa har varit "en droppe i havet", säger förbundets utvecklingschef Titti Fränkel till Svenska Dagbladet.

Enligt skollagen ska skolkuratorna jobba förebyggande och hälsofrämjande. Men med växande elevkullar räcker inte resurserna till för mer än det akuta, skriver SvD. Många kuratorer har i dag ansvar för så många som 1 000 elever spridda över flera skolor. En granskning från Skolinspektionen i somras visade att skolor ofta saknar strategier för hur elevhälsan ska planeras och följas upp, och att många elever mår psykiskt dåligt. 

Det statsbidrag på 625 miljoner kronor som 2012 och 2015 skulle fördelas till personalförstärkningar har gett ett magert resultat, säger Akademikerförbundet SSR:s utvecklingschef Titti Fränkel till SvD. 

– Satsningen har varit en droppe i havet av det som egentligen behövs. Visst har det tillkommit fler tjänster men det är inget som märks i vardagen på både friskolor och kommunala skolor.