Äldre riskerar bli utan insatser vid missbruk

Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre över 65. Men bara en av tio kommuner har rutiner för hur man agerar vid täcken på äldres missbruk, visar Socialstyrelsens öppna jämförelse.

Alkoholrelaterade dödsfall minskar i alla åldersgrupper, utom för gruppen 65-79 år. I dag är drygt 1,9 miljoner människor över 65 år och andelen äldre som vårdas för alkoholrelaterade problem har ökat, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Trots det har endast tio procent av kommunerna rutiner för hur handläggare inom äldreomsorgen ska agera när de ser tecken på missbruk av alkohol eller läkemedel bland äldre. Bara en av tre kommuner har rutiner för hur äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheten samordnas inom socialtjänsten.

– Äldre personer riskerar att bli utan rätt stöd och insatser för sitt missbruk, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

Insatserna skiljer sig också i landet. Flest insatser i åldersgruppen 65-79 år hade Norrbotten, medan Södermanland hade minst.