Äldreutredningen lyfter socionomer och beteendevetare

I dag överlämnades utredningen med förslag på nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer till äldreminister Åsa Regnér. Utredningen lyfter bland annat den ökade efterfrågan på socionomer och behovet av personer med psykosocial kompetens.

I juni 2015 gav regeringen Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen med utgångspunkt i jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre. Planen ska sträcka sig från 2019 till och med 2034 och insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

Utredningen pekar på att det kommer att behövas flera socionomer inom äldreomsorgen, inte minst som biståndshandläggare och enhetschefer. Biståndshandläggarna har idag ofta många ärenden, vilket kan göra det svårt att hinna med att utreda och följa upp på ett sådant sätt som lagen föreskriver. Även enhetscheferna behöver bli fler. De har i genomsnitt uppemot 60 medarbetare och utredaren lägger förslag som är tänkt att bidra till att antalet underställda ska minska till omkring 25–30 medarbetare.

Psykosocial kompetens

Ytterligare en viktig fråga som utredningen tar upp är behovet av psykosocial kompetens inom äldreomsorgen. Utredaren vill se nya former av gerontologiskt arbete där socionomers och beteendevetares kompetenser behövs.

Vidare förslår utredaren att man tar fram etablerade specialist- och vidareutbildningar på avancerad nivå för socionomer. Det behövs också delade tjänster mellan lärosäten och kommuner för att skapa bättre förutsättningar för verksamhetsnära forskning, men också stödja praktiskt förbättringsarbete och utvärdering av verksamheterna.

Lyssna vidare

Vill du veta mer om äldreutredningen? Lyssna på vår intervju med Susanne Rolfner Suvanto i Socialtjänstpodden!