Alecta förvaltar kollektivavtalade pensioner

Nu är Alecta valbart bolag även för anställda inom kommuner och landsting med kollektivavtalade pensioner genom KAP-KL och AKAP-KL.

Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att det ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda). På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). Alecta är också förvalsalternativet och ett valbart bolag inom den premiebestämda delen (ITP 1). Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären inom ITP-planen.

Alecta är också ett valbart alternativ inom pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL (anställda i kommuner och landsting) , pensionsavtalet PA03 (statligt anställda), pensionsavtalet PA-KFS 09 (anställda i kommunala bolag som gått med i KFS) och inom FTP (försäkringsanställda) samt Avtalspension SAF-LO.