Alla kommuner ska bidra till integrationen

Nu presenterar regeringen sina förslag för att förbättra integrationen och snabbare få in nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället. Ett av huvudbudskapen är att alla kommuner måste bidra.

I dag är mottagandet av nyanlända mycket ojämnt fördelat mellan landets kommuner och för att fördelningen ska bli jämnare ska kommunerna bland annat få bättre förutsättningar att planera för mottagande av nyanlända, men mer konkreta förslag för hur man ska få kommuner som i dag har ett lågt mottagande att ta emot fler finns ännu inte. 

Det tar också alldeles för lång tid för nyanlända att få ett jobb, konstaterar regeringen och en av reformerna de nu föreslår är att nyanlända snabbt ska komma in på arbetsmarknaden genom språk, utbildning, validering av yrkeskunskaper, bostad och aktiva åtgärder mot diskriminering.

Andra delar i regeringens etableringspaket är att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra utbildning, och att det civila samhället har en nyckelroll. Därför är viktigt med stöd till insatser som folkrörelser och föreningar gör.

Några siffror för vad de här satsningarna kostar har regeringen ännu inte presenterat, utan hänvisar till vårbudgeten.