Allt djupare kris för socialtjänsten

"Läget inom socialtjänsten är akut på många håll i landet. Det är inte försvarbart med ogenomtänkta lösningar som äventyrar trygghet och säkerhet för de människor som är i behov av socialtjänstens insatser", skriver Akademikerförbundet SSR på SvD Debatt idag.

Akademikerförbundet SSR har nyligen kartlagt situationen i socialtjänstens sociala barn- och ungdomsvård i en undersökning där förtroendevalda i 144 av landets kommuner har deltagit. Undersökningen visar att kommunernas underlåtenhet i att stötta och rusta upp socialtjänsten slår hårt mot de anställda. 

"Krisen i socialtjänsten var uppenbar redan före höstens dramatiska ökning av antalet asylsökande. Nu tänjs verksamheterna till det yttersta. Hur allvarlig situationen är framgår av att ett trettiotal kommuner har anmält sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på grund av risk för allvarliga missförhållanden." Det skriver förbundsordförande Heike Erkers och Camilla Sköld, förbundets socialpolitiska chef i en debattartikel i dag. Du kan läsa hela artikel på SvD Debatt. Undersökningen som ligger till grund för debattartikeln kan du ladda ner här på vår hemsida.