Allt fler utländska akademiker saknar arbete

För första gången är majoriteten av de arbetslösa akademikerna födda i utlandet – trots att den gruppen endast utgör en sjättedel av landets arbetsföra akademiker. Tuffast är det för personer från Asien och Afrika.

– Jag blev tagen på sängen av skillnaden mellan utrikes födda och inrikes födda akademiker. Jag har följt arbetslösheten bland akademiker i flera år men det var först i höstas som jag kunde bryta ner siffrorna utifrån födelseland, och jag blev förfärad, säger Thomas Ljunglöf som är statistiker på Saco.

Thomas Ljunglöfs närstudie av arbetsmarknadsstatistiken visar att  51 procent av de  akademiker som är arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadsprogram är utrikes födda.

Allra svårast att få arbete har akademiker från Afrika och Asien, men även bland akademiker födda i Amerika eller Europa utanför Norden är arbetslösheten mycket hög.

För akademiker inom socialt arbete och social omsorg ser det dock bättre ut än för många andra grupper. Omkring 9 procent av de akademiker i den gruppen som är födda utomlands är öppet arbetslösa eller i någon form av program med aktivitetsstöd.

Att 2014 blev året då majoriteten av de arbetslösa akademikerna är födda i utlandet kan delvis förklaras med de stora flyktingströmmarna från bland annat Syrien, menar Thomas Ljunglöf, men attityder bland arbetsgivare och möjligheter att bedöma kompetens spelar också in.

– Nu har vi svart på vitt att något behöver göras. Det behövs åtgärder för kompletterande utbildning, snabbare process för validering av kompetens, men också insatser som praktikplatser eller utbildning i svenska i kombination med arbetsplatspraktik, säger Ljunglöf och tillägger:

– Utöver de som är öppet arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadsprogram kan det också finnas en stor grupp utrikes födda som har jobb som inte är i paritet med deras utbildningsnivå, och det är något vi kommer att försöka titta mer på under våren.