För alltid en dialog med facket

På KTH kommer ingen konsult in utan att frågan samverkats med facket, säger Annica Fröberg, personalchef.

När tar ni in konsulter?

– Vi har inte så mycket konsulter inne. När vi tar in någon ska vara för en kortare arbetsanhopning eller för att få in specialistkompetens. Det kan vara för vissa laborationer och forskningsprojekt, eller IT-konsulter som kan behövas som stöd om vi exempelvis köpt in ett nytt system. Sen vill vi inte att konsulterna ska vara inne så länge. Drar det ut på tiden får vi överväga om vi ska anställa istället.

Ni samverkar om konsulter, varför då?

– Samverkan sker ute i organisationen i det vi kallar skolor, och så har vi en samverkansgrupp centralt. I samverkan tar man upp arbetsuppgifterna och hur länge konsulten ska vara inne. På så vis får vi en dialog med facket och kommer överens redan från början.

Vad krävs av er för att konsulten ska fungera bra?

– Konsulterna är en del av vår arbetsmiljö. När de är hos oss gäller våra uppförandekoder även dem. De behöver få information och det behövs tydlighet, men det skiljer sig inte så mycket från hur man annars tar emot medarbetare på en arbetsplats.

TEXT: ANNIKA LARSSON SJÖBERG

Läs mer: Konsten att (inte?) anlita konsulter