Amorteringsbefrielse och betalskydd

Nu har du som kund i Swedbank möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av spridningen av coronaviruset covid-19. För att underlätta för dig kan Swedbank bevilja upp till 12 månaders amorteringsbefrielse för bolån och sex månaders amorteringsbefrielse för andra lån.

Frågor och svar:

Vad innebär amorteringsbefrielse?

Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade. Ränta betalas som vanligt.

Vem kan ansöka?

Du som på grund av COVID-19 fått din privatekonomi påverkad har möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse. Du intygar detta i din ansökan.

Hur ansöker jag?

Här ansöker du via en elektronisk blankett.

För vilka lån kan jag ansöka?

Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för bolån och andra privatkrediter (t.ex. Medlemslån) som du har i Swedbank.

Jag är kund i en Sparbank, vad gäller då?

Gå in på hemsidan för den Sparbank där du är kund i eller kontakta ditt lokala sparbankskontor.

Har du ett Medlemslån i Swedbank eller Sparbanken?

I Medlemslånet ingår ett betalskydd som ersätter en del av lånekostnaden i händelse av olycksfall, sjukdom eller arbetslöshet. Skulle du t.ex. bli långvarigt sjuk eller arbetslös kan du ha rätt till ersättning från betalskyddet.

Frågor och svar:

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Betalskyddet ersätter ränta och amortering med upp till 2 000 kr/månad, ersättningen är skattefri.

Hur länge kan jag få ersättning?

Du får ersättning så länge du är fortsatt sjuk eller arbetslös, dock högst i 12 månader sammanhängande

Har jag alltid rätt till ersättning från Betalskyddet?

Nej, du måste uppfylla vissa villkor för att kunna få ersättning, villkoren hittar du här.

Hur ansöker jag om ersättning?

På ovanstående hemsida kan du göra en digital skadeanmälan om du har bankID