Analys av data är "nya oljan"

AnnSofi Persson-Stenberg, tidigare kanslichef för Digitaliseringskommissionen, en del under Näringsdepartementet är första talare på spåret ”Framtid och Digitalisering” på andra dagen på Ekonomidagarna 2017 i Örebro.

Citatet från AnnSofi Persson-Stenberg syftar till att affärsmodellen numera är förändrad i och med digitaliseringen. Numera är individen i centrum – användare integreras i utvecklingsprocessen av nya varor och framförallt tjänster. 

Utvecklingen innebär helt nya förutsättningar, behov och villkor för individ och samhälle, för företag och offentlig sektor, för arbetsliv och utbildning och för civilsamhället. Det är spännande menar AnnSofi Persson-Stenberg, då digitaliseringen påverkar alla områden, sektorer och verksamheter. Digitaliseringen är lika relevant för näringspolitiken som för utbildning, hälsa och arbetsmarknad, för att bara nämna några andra politikområden. 

En del av Digitaliseringskommisionens arbete hittar ni här - "För digitalisering i tiden". Där till exempel digitaliseringens kännetecken och vilka effekter den har på individ och samhälle utreds.