Äntligen ett bindande europeiskt MBL-avtal!

TUNED och EUPAEs delegationer i Bryssel
Arbetsrätt

Äntligen! Efter ett intensivt arbete under lång tid har vi äntligen fått ett bindande avtal om rätten till information och konsultation för statligt anställda i Europa.

Sverige och Danmark är unika i Europa med vår omfattande medbestämmandelagstiftning (MBL) som omfattar inte bara information och konsultation utan också förhandlingar. Efter ett intensivt arbete under lång tid i den sektorssociala dialogen inom nationell administration har parterna nu enats om ett bindande avtal på europeisk nivå.

Nu när julen nästan är här kallade kommissionen de europeiska parterna, facken och arbetsgivarna inom offentlig administration till möte i Bryssel (TUNED och EUEAPE). Det dokument som förhandlats fram under ett helt år vid ett stort antal möten tycks vara färdigt för undertecknande sas det. Den italienska arbetsgivaren som hållit emot hade plötsligt ändrat sig.

Så därför träffades vi idag, två dagar före jul, och våra respektive representanter undertecknade det avtal som för de flesta statligt anställda i Europa innebär ett stort steg framåt. Från nästan inga rättigheter alls till självklar rätt att ta del av information och också rätt till konsultation. En bit kvar till vår MBL måste sägas – men därför är också Sverige och Danmark undantagna. Vi har redan ett bättre system.

Avtalet är tydligt och säger att exempelvis frågor som handlar om hälsa och säkerhet, arbetstid och konsekvenser för de anställda vid omorganisationer och nedskärningar ska tas upp med arbetstagarna. Under den senaste ekonomiska krisen har vi sett ett antal exempel på stora nedskärningar, åtstramningar, omorganisationer och avskedanden som genomförts på nationell nivå utan att arbetstagarnas organisationer fått information, eller än mindre tillfrågats. Så att detta nu kommer på plats är ett viktigt framsteg för den europeiska sociala dialogen.

Självklart är det en bit kvar, men med ett bindande avtal i den sektorssociala dialogen bör det inte ta allt för lång tid tills vi har ett direktiv på plats.

Mer om det partsgemensamma avtalet kan du läsa på EPSU:s hemsida.